Emellan 1998-01-12 - 1998-12-18 studerade jag vid Fornby folkhögskolas konstkurs i Falun.

Kursen erbjöd grundkundskaper i olika konstnärliga uttrycksmedel med syfte att ge praktiska och teoretiska kunskaper för vidare utbildning och personlig utveckling.Kursen omfattade 35 studieveckor 1100 lektions timmar.

Jag har också studerat vid Konstskolan i Gävle 1999-08-18 - 2001-05-25.

Kursens omfattning var där 1939 timmar.

Målsättningen var och är att utveckla förmågan i tvådimensionell bild och tredimensionell gestaltning. Vidare gav kursen orientering om konstens och kulturens utveckling och betydelse i och för samhället.

Idag är jag medlem i Föreningen HaningeKonstnärer.


Det går bra att maila mig om någon är intresserad,eller nyfiken och vill veta mera om mitt måleri.
 

En liten målning från gottland 10*14 cm


Pastellkrita.